Verksamhet

Bilden visar en hartlaubsiska

Månadsträffar

 

En gång i månaden, med uppehåll under sommaren, har vi medlemsträffar med olika tema. Vanligen i form av föredrag och diskussioner. Sedan ”fikar” vi, umgås och utbyter erfarenheter om fåglar och fågelhållning.

Mötena hålls i Studiefrämjandets lokaler, Ljusbärargatan 2 (f.d. Portalgatan) i Uppsala.

Ringar till fåglar

Som medlem kan du köpa slutna och öppna ringar till dina fåglar.

Riksförbundet säljer uppfödarringar (av rostfritt stål) med SF:s uppfödningsbevis. Ringarna passar till stora och medelstora fågelarter. Se www.fagelhobby.nu

Genom Upplands Fågelhobby kan du beställa uppfödarringar (av aluminium) till mindre och små fågelarter.

Upplands Fågelhobby saluför också öppna märkringar av plast i många olika storlekar och färger.