Månadsträffar

Medlemsmöten våren 2019

Våra möten hålls i Studiefrämjandets lokaler, Ljusbärargatan 2 (f.d. Portalgatan 2), Uppsala.

Tid: kl 19:00

Onsdag 9 januari

Vi resonerar kring ev. skillnader mellan att hålla en tamfågel som sällskapsdjur och att hålla fåglar i par.

Onsdag 6 februari

CITES listor över hotade arter uppdateras vartannat år, och nu är det dags igen. Naturvårdsverket håller ett möte 6/2 där man diskuterar förslag till revidering av listorna. Britta L är SF:s representant på mötet. Vi ägnar kvällen till information och tankar kring detta.

Onsdag 6 mars

Agronom Karl-Gunnar Söderdahl fortsätter sin föreläsning om mikroorganismer, nu med fokus på bakterier och virus. Vilken nytta kan vi ha av dem i vår djurskötsel? När vill vi undvika dem – och varför? Hur gör vi då?

Onsdag 3 april

Hur fungerar immunförsvaret? Vad har det med mikroorganismer att göra? Vaccinationer – hur fungerar det? Vad kan vi ha för nytta av den kunskapen i vår fågelhållning?

Vi fortsätter, tillsammans med KG Söderdahl, vår vandring i den mikroskopiska världen.

Varmt välkomna!